Φόρμα Καταγγελίας

Πρόκειται να υποβάλετε μία καταγγελία, επιλέξτε το τύπο της καταγγελίας (Ανώνυμη ή Επώνυμη) συμπληρώστε το Θέμα και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία και την Νομαρχία της οποίας οι Επόπτες θα γίνουν αποδέκτες της καταγγελίας.

Στοιχεία Καταγγελίας
Τύπος Καταγγελίας
* Νομαρχία
* Θέμα
Στοιχεία Καταγγελομένου
* Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Οδός   Αριθμός 
Πόλη Τ.Κ.
Τηλέφωνο Κινητό
Φαξ email

Το * υποδηλώνει υποχρεωτικό πεδίο