Αναζήτηση
Αναζήτηση
 
Online Υπηρεσίες
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Γενικά / Νέα - Ανακοινώσεις / 2010 / Δεκέμβριος
Επιστροφή Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Δεκέμβριος
layout Εφαρμογή προγράμματος Καλλικράτης layout
layout   layout

Η λειτουργία των νέων Φορέων την 3.1.2011 βάσει του προγράμματος Καλλικράτης έχει ως εξής (ανά Λειτουργική Περιοχή) :

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ

Την 3.1.2011 η λειτουργία των νέων Διευθύνσεων της αιρετής Περιφέρειας εξακολουθεί να γίνεται μέσω του υφιστάμενου συστήματος της Ν.Α. με την κατάλληλη παραμετροποίηση που αφορά κυρίως στην μετονομασία του λογοτύπου του Φορέα.

Οι χρήστες του πρωτοκόλλου του συστήματος θα παραμείνουν ως έχουν στο σύστημα ακόμα και για τις περιπτώσεις όπου υπήρχε κοινή Διεύθυνση Υγείας & Πρόνοιας στη ΝΑ.

Οι όποιες διαγραφές / προσθήκες που θα προκύψουν λόγω των μετατάξεων θα αντιμετωπίζονται στο πρώτο διάστημα λειτουργίας σε συνεργασία Φορέων και Αναδόχου.

Η απαιτούμενη παραμετροποίηση έχει γίνει από τον Ανάδοχο του έργου.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Την 3.1.2011 οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι – στους οποίους μεταφέρεται το αντικείμενο της Πρόνοιας – λειτουργούν το υφιστάμενο σύστημα με την κατάλληλη παραμετροποίηση που αφορά κυρίως στη μετονομασία του λογοτύπου του Φορέα καθώς και κρίσιμων εκτυπώσεων.

Για τη χρήση του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου έχει ανοιχθεί ένας γενικός χρήστης στο σύστημα ενώ με τη συνεργασία Φορέων και Αναδόχου θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού για κάθε νέο χρήστη του νέου Φορέα.

Για τις περιπτώσεις όπου υπήρχαν ξεχωριστές Διευθύνσεις Υγείας & Πρόνοιας στην Ν.Α., οι χρήστες του πρωτοκόλλου εξακολουθούν να ισχύουν εντός του συστήματος ενώ όποιες διαγραφές / προσθήκες προκύψουν λόγω των μετατάξεων θα αντιμετωπίζονται στο πρώτο διάστημα λειτουργίας με σε συνεργασία Φορέων και Αναδόχου.

 

 


Δεκέμβριος
Αρχή σελίδας

Logos
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.