Αναζήτηση
Αναζήτηση
 
Online Υπηρεσίες
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Online Υπηρεσίες / Οδηγίες χρήσης / Αιτήσεις
Επιστροφή Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Αιτήσεις
layout Παρακολούθηση αιτήσεων layout
layout   layout

Ο χρήστης, επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Παρακολούθηση Αιτήσεων" από τη μπάρα επιλογών, μπορεί να δει τη λίστα των αιτήσεων που έχει υποβάλλει μέχρι στιγμής και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται:

Παρακολούθηση αιτήσεων

Το φίλτρο αναζήτησης στην αρχή της σελίδας βοηθά στην ταξινόμηση των αιτήσεων, με βάση την Νομαρχία, τον τύπο αίτησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την κατάσταση της αίτησης. Τα κριτήρια αναζήτησης δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν όλα ταυτόχρονα, χωρίς όμως να αποκλείεται μια τέτοια ενέργεια.

Ο χρήστης, πατώντας το κουμπί "Αναζήτηση", ζητά τις αιτήσεις εκείνες που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια. Κατά προεπιλογή, η λίστα περιέχει όλες τις αιτήσεις του χρήστη.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στη λίστα για κάθε αίτηση, είναι τα εξής:

 1. Νομαρχία υποβολής
 2. Τύπος αίτησης
 3. Αριθμός πρωτοκόλλου
 4. Κατάσταση αίτησης

Τα στάδια από τα οποία περνάει μια αίτηση, μετά την υποβολή της, είναι τα εξής:

 1. Υποβληθηκε Ηλεκτρονικά
 2. Καταχώρηση - Ποσοτικός Έλεγχος
 3. Ποιοτικός Έλεγχος
 4. Καταχώρηση Αίτησης - Ποσοτικός Έλεγχος
 5. Ολοκλήρωση
 6. Απόφαση
 7. Καταχώρηση Αίτησης
 8. Επεξεργασία
 9. Αξιολόγηση - Ποιοτικός Έλεγχος

Επιλέγοντας μια αίτηση (κάνοντας αριστερό κλικ στην αντίστοιχη εγγραφή), τα κουμπιά "Κατάσταση Δικαιολογητικών" και "Ιστορικό" ενεργοποιούνται. Αναλυτικότερα:

 1. Πατώντας το κουμπί "Κατάσταση Δικαιολογητικών", ο χρήστης βλέπει τη λίστα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, την κατάστασή τους, την ημερομηνία λήξης τους και την ημερομηνία ανανέωσης (αν έχει πραγματοποιηθεί) και τέλος, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Νομαρχία. Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει αυτή τη λίστα, αν χρειαστεί.
 2. Κατάσταση δικαιολογητικών

 3. Πατώντας το κουμπί "Ιστορικό", ο χρήστης βλέπει όλα τα στάδια από τα οποία έχει περάσει μέχρι στιγμής η αίτηση, την ημερομηνία εκτέλεσής τους και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Νομαρχία, για κάθε ένα από αυτά. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει αυτή τη λίστα, αν κρίνει ότι χρειάζεται.
 4. Ιστορικό αίτησης

επιστροφή Αιτήσεις


Εισαγωγή | Αιτήσεις | Μητρώα | Καταγγελία
Αρχή σελίδας

Logos
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.