Αναζήτηση
Αναζήτηση
 
Online Υπηρεσίες
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Online Υπηρεσίες / Οδηγίες χρήσης / Καταγγελία
Επιστροφή Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Καταγγελία
layout Φόρμα καταγγελίας layout
layout   layout

Ο χρήστης, επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Καταγγελία", είτε από το αριστερό κάθετο μενού επιλογών των Online Υπηρεσιών,

Καταγγελία - λεπτομέρεια

είτε από τη μπάρα επιλογών, μπορεί να δημιουργήσει μια καινούρια καταγγελία, χωρίς απαραίτητα να είναι πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος (να έχει δηλ. Username και Password). Η οθόνη που παρουσιάζεται στον χρήστη, φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Καταγγελία

Ο χρήστης επιλέγει την Νομαρχία, στην οποία απευθύνεται η καταγγελία του και αναπτύσσει το θέμα της καταγγελίας, στο αντίστοιχο πεδίο.
Τα δύο αυτά πεδία είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.

Στην αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους. Ο χρήστης συμπληρώνει επίσης και τα στοιχεία του, χωρίς να είναι όμως απαραίτητο κάτι τέτοιο (π.χ., ανώνυμη καταγγελία).

Στη συνέχεια, μπορεί να πατήσει το κουμπί "Υποβολή" και να υποβάλλει την καταγγελία του, ή να πατήσει το κουμπί "Ακύρωση", οπότε επιστρέφει στην οθόνη από την οποία ξεκίνησε, χωρίς να έχει υποβληθεί η καταγγελία.


Εισαγωγή | Αιτήσεις | Μητρώα | Καταγγελία
Αρχή σελίδας

Logos
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.