Αναζήτηση
Αναζήτηση
 
Online Υπηρεσίες
Επιστροφή Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Μητρώα
layout Μητρώα - Εισαγωγή layout
layout   layout

Ο χρήστης, επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Τα έγγραφά μου" από τη μπάρα επιλογών, του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει την κατάσταση των εγγραφών του στα μητρώα των νομαρχιών.

Συγκεκριμένα, μπορεί να επιθεωρήσει τις παρακάτω λίστες:

  1. Λίστα των εγγραφών σας στα μητρώα των νομαρχιών
  2. Λίστα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί στα μητρώα των νομαρχιών
  3. Λίστα των πιστοποιητικών που έχουν κατατεθεί στα μητρώα των νομαρχιών
  4. Λίστα των επιδομάτων και καρτών του τομέα πρόνοιας που έχουν εγκριθεί από τις νομαρχίες
  5. Λίστα των επαγγελματικών αδειών του τομέα υγείας που έχουν εγκριθεί από τις νομαρχίες

Εισαγωγή | Αιτήσεις | Μητρώα | Καταγγελία
Αρχή σελίδας

Logos
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.